Home
logo   Szukaj
Zarejestruj | Zaloguj
linia
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ART-SERVICE Okna, Drzwi, Bramy Artur Majewski i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Radomiu ul. Chorzowska 14.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi sprzedaży - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania oferty, ewntualnej umowy, reklamacji, a po jej zakończeniu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.